Članci

PLAN I PROGRAM - O organizovanju ekskurzije za učenike – maturante - CRNA GORA

Kategorija: Poslednje vijesti Datum kreiranja 08 april 2011
Datum poslednje izmene ponedeljak, 03 mart 2014 09:43
Autor Milan Nedić Pogodaka: 4822

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

Mješovita škola „Nikola Tesla“

T e s l i ć

Broj:    424-1/11

Datum:  04.04.2011. godine

 

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta („Službeni glasnik RS“ broj: 19/10)  utvrđuje se

 

 

PLAN I PROGRAM

O organizovanju ekskurzije za učenike – maturante

za septembar 2011.godine

Ekskurzija će biti izvedena u Crnu Goru jer je najveći broj učenika pokazao interesovanje za tu destinaciju krajem avgusta ili početkom septembra 2011.godine, što zavisi od mogućnosti izabrane turističke agencije i trajaće ukupno 6 dana od čega  4-5 radnih dana.

 

CILJEVI I ZADACI EKSKURZIJE

 

U toku školovanja u srednjoj školi učenici su izučavali istoriju i kulturu Crne Gore. Maturska ekskurzija će biti prilika da se na licu mjesta upoznaju sa onim što su učili iz istorije, književnosti i umjetnosti.

Učenici treba da na maturskoj ekskurziji razviju konkretnu odgovornost prema kolektivu i odgovornost za realizaciju plana i programa ekskurzije. Učenici treba da unaprede smisao za snalaženje u novim sredinama i uslovima. Takođe treba da unaprede odgovornost za saradnju, kolektivno dogovaranje individualnu i kolektivnu odgovornost, međusobno uvažavanje sa drugim profesorima i učenicima.

Maturska ekskurzija treba da bude prilika de se međusobno bolje upoznaju učenici sa učenicima i profesori sa učenicima.

 

PLANIRANI BROJ UČENIKA KOJI ĆE IĆI NA EKSKURZIJU

 

Za odlazak na ekskurziju prijavilo se  14 učenika III1 odjeljenja od ukupno 21 učenika u odjeljenju  i  17 učenika III7 od ukupno 27 učenika u odjeljenju. Navedenim brojem učenika ispunjen je uslov iz člana 22. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta.

 

PLAN I PROGRAM EKSKURZIJE – PUTNI PRAVAC I IZBOR

DESTINACIJE

 

Polazak će biti iz Teslića ispred zgrade škole u ranijim jutarnjim časovima dogovorenog dana, a  po planu turističke agencije izabrane od strane Školskog odbora, autobusom visoke turističke klase po izboru odabrane agencije.

Pravac putovanja preko Federacije BiH – Sarajeva prema Crnoj Gori. U toku ekskurzije učenici će se upoznati sa znamenitostima grada Mostara, Trebinja, Budve, Kotora, Svetog Stefana, Dubrovnika, Herceg Novog i Igala.

 

PRVI DAN: Polazak iz Teslića u ranim jutarnjim časovima  (05,00), vožnja preko Sarajeva, Jablanice i Mostara. U Mostaru posjeta Starom mostu i čaršiji, kući i spomeniku Alekse Šantića. U poslijepodnevnim časovima dolazak u Bečiće ili Igalo, smještaj u hotel ili noćenje.

 

DRUGI DAN: Slobodne aktivnosti, upoznavanje mjesta.

 

TREĆI DAN: Obilazak Boko-kotorskog zaliva i grada Kotora.

 

ČETVRTI DAN: Posjeta Dubrovniku.

 

PETI DAN: Posjeta Budvi, Miločeru i Svetom Stefanu.

 

ŠESTI DAN: Povratak u Teslić preko Trebinja. Zadržavanje u Trebinju. Posjeta crkvi Gračanica i manastru Tvrdoš.

 

TEHNIČKA ORGANIZACIJA EKSKURZIJE

 

Prevoz će organizovati turistička agencija u skladu sa Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta kao i boravak na izabranim destinacijama u hotelu ili apartmanima uz prisustvo turističkog vodiča što će biti sastavni dio ugovora koji potpisuje direktor sa turističkom agencijom.

 

NOSIOCI PREDVIĐENIH AKTIVNOSTI I ODGOVORNA LICA

ZA VRIJEME BORAVKA

 

Nosioci pripreme organizacije i provođenje plana i programa ekskurzije su : direktor škole, stručni vođa puta, odjeljenjski starješina, predsjednik savjeta učenika, predsjednik savjeta roditelja i drugi nastavnici čiji je nastavni predmet u tijesnoj vezi sa postavljenim zadacima i ciljevima ekskurzije.

Odgovorna lica za vrijeme boravka učenika na ekskurziji će biti profesori i odjeljenjske starješine.

 

NAČIN FINANSIRANJA EKSKURZIJE

 

Matursku ekskurziju će finansirati roditelji odnosno staratelji učenika, opština – odjeljenje za invalidsku i boračku zaštitu (za djecu palih boraca VRS).

 

NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RODITELJA I ŠKOLE ZA VRIJEME

BORAVKA UČENIKA NA EKSKURZIJI

 

U toku trajanja ekskurzije vođa puta i turistički vodič iz agencije će svakog dana telefonom obavještavati direktora škole o toku ekskurzije.

Roditelji učenika će informacije o ekskurziji dobijati kod direktora i sekretara škole.

NAČIN PODNOŠENJA I ANALIZA IZVJEŠTAJA O PROVEDENOJ

EKSKURZIJI

 

Po završetku ekskurzije vođa puta će podnijeti pismeni izvještaj direktoru škole. Izvještaj, uključujući i finansijski izvještaj,  razmatraće se na roditeljskom sastanku.

Na osnovu pojedinačnih izvještaja, direktor škole sačiniće zbirni izvještaj, sa ocjenom o realizaciji plana i programa ekskurzije i kvalitetu pruženih usluga tokom ekskurzije, te isti uputiti Nastavničkom vijeću na razmatranje.

Nakon što izvještaj usvoje Nastavničko vijeće i Školski odbor, isti se dostavlja Ministarstvu prosvjete i kulture.

O provedenoj maturskoj ekskurziji obaviće se razgovori na časovima odjeljenjske zajednice.

 

 

 

 

 

Plan i program razmatralo Nastavničko vijeće na sjednici održanoj dana   23.02.2011. go-

dine.

 

Direktor škole:

 

 

Veso Đukanović, profesor

 

 

Saglasnost na plan i program dao Školski odbor na sjednici održanoj dana  24.02.2011.

godine.

 

 

 

Predsjednik školskog odbora:

 

 

Slavko Pavlović, profesor